China

百达娱乐注册注册开户

  • China
  • Hong Kong, China
400-821-0725

Fmoc

Fmoc是9-芴甲氧羰基的简称,是有机合成中常用的胺基保护基团。

百达娱乐注册

百达娱乐注册注册开户

官能团

百达娱乐登录老虎机

百达娱乐登录体育真人

分子量

纯度

百达娱乐注册注册开户

clogP

类别

  • ① 硼酸及其酯
  • ② 氨基酸及其衍生物
  • ③ 催化剂和配体
  • ④ 不对称合成
  • ⑤ 有机合成试剂
  • ⑥ 高端杂环砌块

Fmoc 百达娱乐注册注册开户

为您找到 3910 个符合条件的产品。

1302700 货期咨询

1-{[(9h-芴-9-基)...

CAS:898289-65-1

¥ ǧƙɅƻțƀƀ -100mg

在线咨询

1304308 货期咨询

4-({[(9h-芴-9-基...

CAS:946716-29-6

¥ ȁȦǧǧțƀƀ -250mg

在线咨询

1309059 货期咨询

3-{[(9h-芴-9-基甲...

CAS:886505-63-1

¥ ƙƀƱƻțƀƀ -50mg

在线咨询

1329605 货期咨询

2-(4-{[(9h-芴-9...

CAS:885273-95-0

¥ ȁȁɅƱțƀƀ -50mg

在线咨询

1382770 货期咨询

1-(((((9H-芴-9-...

CAS:1550436-68-4

¥ ƙƙƙǕțƀƀ -1g

在线咨询

1379015 货期咨询

(R)-3-((((9H-芴...

CAS:511272-46-1

¥ ǧƙɅƻțƀƀ -50mg

在线咨询

1380357 货期咨询

(2S)-1-(9H-芴-9...

CAS:2231665-66-8

¥ ȁƀȁɅțƀƀ -100mg

在线咨询

1380763 货期咨询

2-[(3S)-1-(9H-...

CAS:1217646-18-8

¥ ȁɅƙɅțƀƀ -100mg

在线咨询

1327259 货期咨询

2-苄基-3-({[(9h-...

CAS:683217-58-5

¥ ȁƙǧǕțƀƀ -50mg

在线咨询

1327308 货期咨询

1-[[[(9H-芴-9-基...

CAS:946727-65-7

¥ ȁƙǕǧțƀƀ -50mg

在线咨询

1327638 货期咨询

1-{[(9h-芴-9-基)...

CAS:851292-43-8

¥ Ŵȁȁƻțƀƀ -500mg

在线咨询

1327664 货期咨询

2-{[(9h-芴-9-基)...

CAS:1199776-90-3

¥ ƙƻƻƻțƀƀ -50mg

在线咨询

1683890 货期咨询

4-(((((9H-芴-9-...

CAS:1310680-27-3

¥ ȁƱƱǕțƀƀ -250mg

在线咨询

1340382 货期咨询

(2R,5S)-1-(((9...

CAS:269078-69-5

¥ ȁƀŴȦțƀƀ -100mg

在线咨询

1340385 货期咨询

(2S,3R)-1-(((9...

CAS:1579983-87-1

¥ ŴƱɅƻțƀƀ -250mg

在线咨询

1358099 货期咨询

(1R,6S)-6-((((...

CAS:1820583-72-9

¥ ȁȁȁƻțƀƀ -250mg

在线咨询

1350837 货期咨询

(R)-3-((((9H-芴...

CAS:507472-28-8

¥ ǧƻƀțƀƀ -250mg

在线咨询

1358108 货期咨询

(2R,4R)-4-((((...

CAS:1018332-24-5

¥ ȁƙǧƀțƀƀ -100mg

在线咨询

1361831 货期咨询

7-(((9H-芴-9-基)...

CAS:1561584-59-5

¥ ƙȁŴƻțƀƀ -50mg

在线咨询

1364082 货期咨询

(((9H-芴-9-基)甲氧...

CAS:212651-48-4

¥ ȁȁɅƀțƀƀ -250mg

在线咨询

3910 个产品,每页显示 30 个。

70000+分子砌块

现货供应

10年研发经验

专业护航

7天无理由退换

售后无忧

100%质量检测

品质保障

100%产品包邮

无需凑单